Centrale studentenraad

De centrale studentenraad bestaat uit een groep studenten die alle studenten van het Summa College vertegenwoordigen. Als lid van de raad kun je meepraten, meedenken en meebeslissen over het onderwijs bij het Summa College. Dat kan over van alles gaan, bijvoorbeeld over roosters, catering of over hoe we omgaan met klachten.

De Wet Educatie Beroepsonderwijs schrijft voor dat ieder roc een studentenraad moet hebben, die onder meer overleg voert met het bestuur van de instelling. De raad bestaat uit een oneven aantal leden van de verschillende scholen van het Summa College.

 

Inzet en verdiensten

Werken voor de studentenraad is interessant en leerzaam. Bovendien krijg je een financiële vergoeding voor de bijeenkomsten met het bestuur en de vergaderingen met de raad. Daarnaast kun je dankzij het werkbudget een cursus of training volgen.

Dit betekent wel dat er een grote inzet van je verwacht wordt. Naast de vergaderingen van de studentenraad en de overleggen met het bestuur ben je ook actief in werkgroepen binnen de studentenraad.

 

Werkzaamheden

De studentenraad komt één keer per twee weken bij elkaar. Minimaal twee keer per jaar is er overleg met het College van Bestuur over de algemene gang van zaken. Daarnaast kan er extra overleg zijn over meer specifieke onderwerpen. Ook is er regelmatig overleg tussen de studentenraad en de ondernemingsraad. De studentenraad heeft wettelijke advies- en instemmingsbevoegdheden (pdf) en is daarmee een raad, die te vergelijken is met de Ondernemingsraad voor het personeel. Jaarlijks maakt de studentenraad een jaarplan. Lees hier het Jaarplan studentenraad 2021-2022 (pdf).

 

Hoe word je lid?

Ieder studiejaar zijn er in de maand mei studentenraadverkiezingen. Iedere opleiding organiseert dit. Je studieloopbaan begeleider zal hierover vertellen. Je kunt je dan bij hem/haar aanmelden als kandidaat. 

 

Meer weten?

Heb je een vraag, opmerking of suggestie voor onze studentenraad? Stuur dan een e-mail naar de raad of stuur een DM op Instagram. Meer informatie over studentenraden in het algemeen kun je vinden op de website van de landelijke Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).