Voor bedrijven

Het Summa College heeft talloze samenwerkingsverbanden gesloten. Met andere onderwijsinstellingen, regionale overheden, bedrijven en instellingen, belangenbehartigers, kenniscentra en in specifieke projecten.

Onze scholen werken op specifieke terreinen nauw samen met partners. De samenwerkingen zijn uitermate belangrijk voor ons. Ze helpen ons om studenten beter op te leiden, om ons onderwijs beter aan te sluiten op de vraag uit de markt en om een stimulerende omgeving te bieden aan studenten en medewerkers.

 

Enkele samenwerkingsverbanden zijn:

 • Samen Slim Zorgen Thuis
  De zorg is in beweging. Senioren blijven langer thuis wonen, terwijl de thuiszorg wordt wegbezuinigd. In het project Samen Slim Zorgen Thuis werkt Summa Zorg samen met bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren aan oplossingen voor toekomstige maatschappelijke en economische uitdagingen.
 • Truck Academy
  Truck Academy is een regionale samenwerking tussen truck merkdealers en een ROC. In Nederland zijn er in totaal 6 Truck Academies, te vinden op www.entertheT-zone.nl. De Truck Academies ontvangen ondersteuning van de brancheorganisaties BOVAG, OOMT en Innovam. Deze ondersteuning is hoofdzakelijk gericht op het uitbrengen van advies en het inbrengen van expertise over de Mobiliteitsbranche.
 • Brainport Industries College
  Brainport Industries College is opgericht door het bedrijfsleven om te zorgen voor voldoende opgeleide vaklieden in de industrie hightech systems & materials en automotive. In nauwe samenwerking met de ruim 50 bedrijven en de onderwijsinstellingen Summa Techniek, Summa Automotive en ROC Ter AA zorgt Brainport Industries College ervoor dat meer mensen de weg vinden naar een baan in de techniek. Brainport Industries College zet zich in voor het belang voor de deelnemende bedrijven in het vinden, verbinden en opleiden van voldoende kwantitatief en kwalitatief mbo vaktechnisch arbeidspotentieel. Meer informatie is te vinden op www.brainportindustriescollege.nl.
 • Procesco 
  Procesco is een samenwerkingsverband van bedrijven in de procestechnologie met als doel het professionaliseren van het vak Operator. Zij worden daarbij gefaciliteerd door Summa Procestechnologie. 


Wil je samenwerken met Summa?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een samenwerking met een van onze Summa-scholen, bel dan met 040 269 40 00. We brengen je snel in contact met de juiste persoon.

 

Summa & Bedrijf

Summa & Bedrijf is een onderdeel van het Summa College en zich op bedrijven en hun werknemers, het UWV, gemeenten en werkzoekenden.

 

Procuratieregeling

Het Summa College is een grote organisatie waarin naast onderwijs ook veel interactie is met bedrijven en instellingen. Om duidelijkheid te verschaffen welke personen namens het Summa College verbintenissen mogen aangaan en welke financiële speelruimte de functionarissen hebben, is er een procuratieregeling opgesteld. Deze procuratieregeling houdt in dat aangewezen personen (procuratiehouders) een doorlopende volmacht hebben om namens het College van Bestuur het Summa College te vertegenwoordigen en bevoegd zijn om handelingen te verrichten waaruit (financiële) verplichtingen van het Summa College ontstaan.

 

Inkoop en levering

Het Summa College verstrekt jaarlijks vele opdrachten op het gebied van werken, diensten en leveringen. Daarbij sturen we op kosten, efficiency en duurzaamheid.

Lees onze algemene inkoopvoorwaarden als u interesse heeft in een opdracht van het Summa College. Voor de levering van eigen diensten -zoals cursussen aan bedrijven en instellingen- hanteren we zoveel mogelijk de eigen  algemene leveringsvoorwaarden.

 

Aanbestedingen

Openbare aanbestedingen – zowel  de nationale als Europese – publiceren wij op www.aanbestedingskalender.nl. Houd deze site in de gaten als u interesse hebt in een opdracht van het Summa College. U kunt zich op deze site aanmelden voor de attenderingsservice: als u zich hiervoor inschrijft, krijgt u automatisch een e-mail als er een opdracht komt die voldoet aan uw interesseprofiel.